Patrz,gdzie i jak parkujesz w Warszawie

| kategoria: porady

Mieszkańcy spieszą do pracy, na spotkanie. Parkują samochód w niedozwolonym miejscu, bo tylko na moment, tylko na chwilę. Za tę chwilę można słono zapłacić. W Warszawie opłaty za holowanie w Warszawie i postój na płatnym parkingu są nie tylko wysokie, ale też naliczanie zaczyna się w momencie, w którym pracownik firmy holującej rozpoczął czynności zmierzające do załadunku pojazdu, a w tym czasie na miejscu zjawił się właściciel samochodu. Przepisy prawa drogowego mówią o tym, że straż miejska lub policja może wydać dyspozycję o usunięciu pojazdu na koszt właściciela nie tylko z miejsc oznaczonych stosownym znakiem (T-24), ale też z miejsc, gdzie parkowanie jest zabronione, gdzie utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu. Najczęściej spotykane jest zastawianie bram wjazdowych na posesję, co utrudnia ruch mieszkańcom, ogranicza dostęp do posesji służbom ratunkowym. Często też odholowane są samochody, które bez karty parkingowej pozostawione zostały na tzw. kopercie. Ingerencja policji lub straży może mieć miejsce w strefach ruchu również w przypadku, gdy pojazd zaparkowano w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu. Problematyczne są drogi wewnętrzne, gdzie nawet znak informujący o tym, że parkowanie grozi odholowaniem pojazdu nie ma mocy prawnej, jeśli nie zostały spełnione warunki ustawy Prawo o ruchu drogowym art.130a

Trzeba pamiętać, że koszt postoju w nieprawidłowym miejscu może poważnie naruszyć domowy budżet. Do kwoty doliczyć trzeba mandat, opłatę za parkowanie, koszt holowania auta i koszt każdej doby na parkingu – wyniesie to niemało. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 roku maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu opłata nie może przekraczać 485 zł a doba postoju na parkingu płatnym 39 zł, co i tak nie jest niską stawką. W Warszawie, Rada Miasta podjęła uchwałę, obowiązującą od 2015r., mówiącą o tym, że kierowca pojazdu który miał, ale nie został odholowany i tak musi ponieść część należnych kosztów, płacąc połowę stawki należnej za holowanie.

Jeśli Twój samochód został odholowany niesłusznie, możesz wnieść skargę do straży miejskiej w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu. Twoja skarga zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami określonymi w dziale VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Moim jednak skromnym zdaniem, lepiej zapobiegać, patrzeć, gdzie się parkuje i nie mieć nieprzyjemności związanych z przygodą na parkingu. Pełniej w portfelu, a i mniej stresujących przeżyć i nerwowych chwil. Obojętnie, czy mieszkasz w Warszawie, czy jesteś przejazdem – patrz na znaki i parkuj tam, gdzie wolno. Mniej egoizmu, więcej szacunku dla innych użytkowników i nie będzie problemu 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *