Obowiązkowe wyposażenie samochodu

| kategoria: porady

W każdym przypadku, za elementy dopuszczające samochód do ruchu (od nowości), odpowiada producent. To na nim leży odpowiedzialność zorganizowania certyfikatów, homologacji i wyposażenia samochodu w niezbędne części.

Wyposażenie samochodu w Polsce

Po zakupie samochodu od producenta lub z salonu odpowiedzialność ta przechodzi na nowego właściciela, to on musi zapewniać przeglądy, eksploatacje i wyposażyć samochód tak, aby był on dopuszczalny do ruchu. Zimą zdarzały się sytuacje, gdzie policja karała mandatem osoby, które miały niesprawne nawiewy, a to dlatego, że ich brak, może powodować bardzo ograniczoną widoczność, wpływając negatywnie na bezpieczeństwo jazdy, podobnie jest w przypadku spryskiwaczy do szyb. Poza kwestią eksploatacji pojazdu i dbaniem o jego sprawność jest obowiązkowe wyposażenie samochodu, za którego brak kierowca może dostać mandat. Także pamiętajmy również o różnicach pomiędzy holowaniem i autolawetą. Często tak może się nasza podróż skończyć. W 2022 roku to:

 1. Tablica rejestracyjna- sam fakt, że będzie się ona znajdować przy samochodzie, nic nie wnosi, powinna być przede wszystkim czytelna, czyli dobrze oświetlona i odpowiednio umieszczona.
 2. Trójkąt ostrzegawczy- element niezbędny przy postojach awaryjnych, czyli podczas usterek albo znajdowania się na miejscu wypadku, służy do wczesnego ostrzegania kierowców o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na drodze. Przyjmuje się, że minimalna odległość ustawienia trójkąta ostrzegawczego na drodze ekspresowej albo autostradzie to 100m, w przypadku drogi poza terenem zabudowanym to 30-50m, a znajdując się na obszarze zabudowanym, trójkąt powinien znajdować się bezpośrednio za pojazdem, albo na nim na wysokości nie większej niż 1m.
 3. Sprawna gaśnica- nie ma procedury, która reguluje proces legalizacji gaśnicy, ma być ona po prostu sprawna i umieszczona w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy, ocena tego, czy spełnia warunki czy nie, spoczywa na właścicielu pojazdu.

Wyposażenie samochodu w Czechach

Obowiązkowe wyposażenie samochodu może delikatnie się różnić w zależności od kraju. Czechy są jednym z 59 państw, które podpisały konwencję wiedeńską, czyli ogólną umowę, która uznaje, że niezależnie od państwa, do którego się wybieramy, jeżeli jest ono sygnatorem konwencji, to obowiązują nas takie zasady, jakie są w kraju, w którym jest zarejestrowany samochód (chodzi o wyposażenie, nie o przepisy ruchu). Zawsze jednak pomoc drogowa Warszawa jest w stanie podjąć nasze auto z każdego kraju gdzie będzie taka potrzeba. Zdarzały się jednak nieprzyjemne sytuacje wystawiania mandatu pomimo zasad przyjętych w konwencji, kierowca nie powinien oczywiście przyjmować takiej kary, ale żeby uniknąć stresujących sytuacji i to jeszcze w obcym języku, warto zaopatrzyć się w elementy niezbędne w danym kraju. W Czechach obowiązkowe wyposażenie samochodu to:

 1. Koło zapasowe.
 2. Gaśnica.
 3. Trójkąt ostrzegawczy.
 4. Kamizelki odblaskowe- te mają znajdować się w kabinie pojazdu, nie w bagażniku, ponadto musi przypadać jedna kamizelka na jedną osobę.
 5. Apteczka (Zaopatrzona wg. normy DIN 1316)
 6. Komplet zapasowych żarówek i bezpieczników.

Wyposażenie samochodu w Słowacji

Słowacja także zalicza się do państw objętych konwencją, jednak dla osób przezornych zawsze ubezpieczonych, warto dodać, że Słowackie prawo odnośnie do obowiązkowego wyposażenia jest bliźniaczo podobne do Czeskiego.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Słowacji.

 1. Trójkąt ostrzegawczy.
 2. Koło zapasowe.
 3. Lewarek.
 4. Zestaw kluczy do ściągania kół.
 5. Kamizelka odblaskowa.
 6. Apteczka pierwszej pomocy.

Słowackie prawo w odróżnieniu od Polskiego i Czeskiego nie nakazuje mieć w pojeździe gaśnicy, a jedynie to zaleca, nikt nie może więc karać mandatem za jej brak, podane tutaj wyposażenie, w każdym państwie obowiązuje na 2022 rok i zapewne będzie funkcjonować jeszcze przez kilka kolejnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *