Jak zabezpieczyć miejsce wypadku?

| kategoria: porady

Jak zabezpieczyć miejsce wypadku? Wypadek na drodze jest niezwykle trudnym przeżyciem zarówno dla sprawcy, ofiary i świadków. Trzeba zachować spokój i zająć się odpowiednim zabezpieczeniem miejsca wypadku. Należy udzielić pomocy osobom, które ucierpiały, wskutek tego zdarzenia i wezwać pomoc medyczną oraz policję. Często pierwszej pomocy udzielają inni uczestniczy ruchu drogowego czy osoba z pomocy drogowej, która była niedaleko miejsca zdarzenia. To od takich prawidłowych działań zależy życie człowieka, bezradność jest tutaj najgorsza. Na pewno każdy słyszał, że odpowiednie działania podjęte w pierwszej godzinie wpływają na szanse przeżycia ofiar wypadku drogowego.

Jak zabezpieczyć miejsce wypadku?

Zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego jest najważniejszą rzeczą jaką trzeba wykonać podczas takiego zdarzenia. Jest to konieczne, aby nie dopuścić do pogorszenia się sytuacji co może prowadzić do jeszcze większej liczby ofiar albo niebezpieczeństwa ratowników. Podstawowe zasady to: włączenie świateł awaryjnych, ustawienie trójkąta ostrzegawczego na drodze oraz założenie kamizelki odblaskowej.

Trójkąt ostrzegawczy powinien być ustawiony w odpowiedniej odległości:

  • Jeżeli zdarzenie ma miejsce na drodze ekspresowej lub autostradzie odległość musi wynosić 100 metrów za samochodem.
  • Wypadek drogowy w terenie zabudowanym – trójkąt powinien być ustawiony na samochodzie lub bezpośrednio za nim.
  • Miejsce wypadku to droga poza terenem zabudowanym odległość musi wynosić do 30 metrów do 50 metrów za samochodem

Przebieg zabezpieczenia miejsca wypadku:

  • Ocena sytuacji i sposobu możliwości udzielenia pomocy. Przed przystąpieniem do wykonywania pierwszej pomocy trzeba zabezpieczyć siebie, tylko wtedy będzie to skuteczne.
  • Swój samochód należy postawić w odpowiedniej odległości od miejsca wypadku a jego koła ustawić w kierunku pobocza, pamiętając o zaciągnięciu ręcznego hamulca i włączeniu świateł awaryjnych.Trzeba również wyjąć kluczyk i położyć go na podszybiu, usprawni to pracę strażaków, jeżeli będzie konieczność szybkiego przestawienia auta. Ważne jest, aby miejsce zdarzenia było dobrze widoczne. Jeżeli do wypadku doszło w nocy lub jest słaba widoczność, można ustawić swój pojazd w taki sposób, aby jego reflektory oświetlały ten teren.
  • Trzeba zadbać o zabezpieczenie samochodu ofiary wypadku: wyłączyć silnik oraz zapłon. Jeżeli w wypadku uczestniczyło kilka samochodów to w każdym trzeba wyłączyć zapłon, najlepiej odłączając akumulator. Jeżeli pod maską widoczny jest ogień, trzeba przynieść gaśnicę, podnieść trochę maskę i opróżnić jej zawartość. Następnie dokonać lustracji terenu wokół uszkodzonego samochodu, wszelkie niedopałki papierosów mogą stanowić źródło ognia.
  • Prze otwarciem drzwi w samochodzie osoby poszkodowanej trzeba sprawdzić czy ma ona zapięte pasy bezpieczeństwa. Jest to istotne, ponieważ nieprzytomny człowiek może wypaść z samochodu i odnieść dodatkowe obrażenia.
  • Kolejny krok to sprawdzenie, ile jest osób poszkodowanych, które mogą znajdować się także poza autem. Ważna jest kontrola ich zachowania, czy są przytomne i reagują na bodźce.
  • Podczas rozmowy z dyspozytorem 112 należy podać, gdzie doszło do wypadku, ile osób ucierpiało, kto wzywa pomocy.
  • W czasie oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia powinno się wykonywać dalsze prace zabezpieczające miejsce wypadku i udzielać pomocy poszkodowanym.

Zabezpieczanie miejsca wypadku z rozpoznaniem terenu

Sprawdzenie obszaru przy rozbitym samochodzie jest ważne, aby uniknąć zagrożeń dla pozostałych uczestników zdarzenia oraz ratowników. Mogło dojść do zerwania linii energetycznych, zsuwania się samochodów do rowu czy też rzeki. Ważne jest sprawdzenie przytomności wszystkich uczestników wypadku. Jeżeli osoby reagują na głos i odpowiadają na pytania można ich uznać za osoby przytomne. Jeżeli ofiara wypadku nie reaguje a nie ma jeszcze na miejscu służb medycznych, powinna być sprawdzona drożność dróg oddechowych i samego oddechu. Jeżeli obecne są ciała obce w jamie ustnej, trzeba je jak najszybciej usunąć.  

W czasie wypadku mogło dojść do uszkodzenia kręgosłupa u osoby poszkodowanej, dlatego jeżeli nie ma zagrożenia pożarowego lub spadnięcia auta do rowu, lepiej nie wyciągać takiej osoby na zewnątrz. Ważna jest także spokojna rozmowa i sama obecność, jeżeli czas na to pozwala. Jeśli zauważono zatrzymanie akcji serca lub problemy z oddychaniem konieczna jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Co dzieje się w sytuacji nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku?

Przeprowadzenie czynności związanych z udzieleniem pierwszej pomocy ofiarom wypadku należy do prawnych obowiązków wszystkich jego uczestników (również świadków). Niezastosowanie się do tych wymogów zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat. Przepisy nie wskazują konieczności świadczenia pomocy specjalistycznej, ale wykonywanej w zakresie własnych umiejętności i chęci niesienia pomocy. Już samo przebywanie z ofiarą wypadku oraz powiadomienie służb medycznych jest uważane za taką pomoc.

Wypadek na drodze może mieć miejsce nie tylko w zderzeniu z innym samochodem, coraz częściej dzieje tak w zderzeniu ze zwierzyną leśną. Co wtedy zrobić? Na pewno, nie pozostawiać jelenia czy dzika bez pomocy i odjeżdżać. Trzeba zadzwonić na policję, straż leśną, a jeżeli to możliwe włożyć ranne zwierzę do swojego samochodu i zawieść do weterynarza. Ważne! Nieudzielenie pomocy zwierzęciu jest zagrożone karą grzywną (5000 zł.) to powinno skłonić do rozsądnych reakcji na drodze. Sarna czy bocian nie znają zagrożeń jakie na nie czyhają, dlatego można je spotkać na drogach. Są jednak oznaczenia takich odcinków, trzeba zdjąć nogę z gazu i oszczędzić niewinne zwierzę. Jeśli chodzi o zabezpieczenie miejsca wypadku postępowanie jest takie samo jak w przypadku zderzenia z innym autem. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *