Jak napisać oświadczenie z perspektywy świadka wypadku?

| kategoria: Bez kategorii

Uniwersalne oświadczenie

Tak naprawdę nie istnieje uniwersalny wzór tego rodzaju oświadczenia. Każda sytuacja jest inna dlatego też nie ma gotowego dokumentu, który wystarczyłoby wypełnić tuż po zaistnieniu wypadku. Sytuację na drodze są bardzo różnorodne, zatem ciężko byłoby stworzyć wzór, który uwzględniałby absolutnie wszystkie możliwości zaistnienia zdarzenia drogowego. Wielokrotnie zdarzają się nawet sytuację, w których każde oświadczenie od innego świadka wypadku nieco się między sobą różni. Różnice widoczne są między innymi w opisie obrażeń odniesionych w wyniku zaistnienia wypadku drogowego. Osoba która ucierpiała w wypadu może mieć zupełnie inne odczucie co do jego skutków niż pozostałe osoby, które w zdarzeniu ucierpiały zdecydowanie najmniej. Dobrym przykładem na zobrazowanie sytuacji jest wypadek, w którym jeden z poszkodowanych w wyniku zdarzenia stracił chwilowo lub na dłuższy okres czasu przytomność. W takim przypadku odmienna wersja wydarzeń płynąca od poszkodowanego nikogo nie powinna zbytnio zadziwiać. Choć takie różnice są oczywiste i wytłumaczalne w sposób logiczny, to jednak nie pozostają bardzo często obojętne na wysokość późniejszego zadośćuczynienia za obrażenia odniesione w wyniku wypadku.
Niezależnie jednak od indywidualnych okoliczności, które spowodowały zaistnienie wypadku, zawsze sprawdzi się stara i dobrze wszystkim znana praktyka ”im więcej tym lepiej”. Im bardziej skrupulatny i szczegółowy opis całego przebiegu wypadku, tym prawni ma znacznie większe możliwości kompleksowej oceny działań, jakie w danej sprawie może podjąć, aby osiągnąć pełen sukces. Za sukces na pewno uznawana jest możliwość przedstawienia przez prawnika klientowi dość obszernego spektrum składającego się na sumę należnych poszkodowanemu kwot. Taka możliwość dość znacząco wpłynie na szybkość i wysokość pozyskanego zadośćuczynienia.

uzupełnianie dokumentów

Najważniejsze elementy, jakie musi zawierać w sobie każde oświadczenie świadka wypadu

 1. Opis okoliczności w jakich doszło do wypadku, to obowiązkowy punkt każdego oświadczenia, najlepiej by stanowił dość obszerny wstęp wprowadzający czytelnika do całości oświadczenia. Bardzo ważne jest dokładne i szczegółowe opisanie okoliczności, w jakich doszło do wypadku. Oto co obowiązkowo w takim opisie powinno się znaleźć:
  • data wypadku,
  • w miarę dokładnie godzina (jeśli nie jest to możliwe wystarczy podać przedział czasowy, w miarę niewielki np. wypadek wydarzył się pomiędzy 17-18/ wypadek wydarzył się pomiędzy 12-12:30),
  • wskazanie ulicy na której doszło do zdarzenia drogowego,
  • warto wskazać też najbardziej charakterystyczne miejsca w okolicy której doszło do wypadku np. obecność sklepu, stacji benzynowej, pomnika itd.,
  • jeśli nie zostały przez świadków zapamiętane marki samochodów biorących udział w zdarzeniu warto podać jak najwięcej zapamiętanych ich cech charakterystycznych, nawet jeżeli niektóre z nich wydawać mogłyby się bez znaczenia (dobry prawnik nawet z najdrobniejszego szczegółu będzie w stanie zrobić odpowiedni użytek.

  W opisie okoliczności zaistnienia wypadku, spisując oświadczenie warto kierować się zasadą, że im więcej szczegółów i okoliczności zostanie przedstawionych, tym szybciej i sprawniej taka sprawa zostanie załatwiona.

 2. Obrażenia jakich doznali wszyscy uczestnicy zdarzenia drogowego. Ten opis powinien znaleźć się w drugiej części spisywanego przez świadka wypadu oświadczenia. Tu w miarę możliwości należy opisać obrażenia, jakie zostały odniesione przez uczestników bądź uczestnika wypadku. Wiadomo, że opis ten nie będzie profesjonalny i wyglądał niczym ze szpitalnej karty, gdyż rzadko kiedy zdarza się, aby przynajmniej jeden ze świadków zdarzenia miał na tyle szeroką wiedzę z dziedziny medycyny. Jeżeli jest taka możliwość można dodać, czy powstałe obrażenia mają charakter czy tymczasowy. Poszkodowany spisujący tego rodzaju oświadczenie, dla większej jego wiarygodności może zamieścić kopię szpitalnej dokumentacji.
 3. Uszczerbek na zdrowiu. Ten etap nie musi być opisany bardzo szczegółowo, wystarczy pokrótce opisać, jak obrażenia wpłynęły na życie wszystkich poszkodowanych osób w samochodowym wypadku.
 4. Dolegliwości powypadkowe. Zdarzają się sytuacje, w których zaraz po wypadku nie można ocenić bez szczegółowych badań, w jakim stanie znajdują się poszkodowane w jego wyniku osoby. Za dolegliwości powypadkowe można uznać zatem wszelkiego rodzaju niedogodności, będące sutkiem zaistniałego wypadku. W oświadczeniu musi się znaleźć:
  • stopień nasilenia powypadkowych dolegliwości,
  • kiedy po raz pierwszy pojawiły się ich objawy,
  • czy zostało podjęte wobec tego jakieś leczenie (jeśli tak należy dodać jaki był to rodzaj leczenia oraz jak długo trwał).

W oświadczeniu powinien się znaleźć także zakres czynności, których nie mógł przez jakiś czas lub w dalszym ciągu nie może wykonywać poszkodowany, przez dolegliwości, których nabawił się w momencie uczestnictwa w wypadku.

Oświadczenie musi zawierać choćby krótkie podsumowanie

Każde oświadczenie, które jest sporządzanie przez uczestnika lub świadka wypadku musi zawierać choćby krótkie posumowanie tego wszystkiego, co zostało dotychczas napisane. W podsumowaniu warto zawrzeć, czy w dalszym ciągu (w przypadku poszkodowanego) odczuwalne są jeszcze jakiekolwiek skutki zdarzenia drogowego, w którym brał udział. Jeśli są, należy oczywiście wskazać jakie. Pisząc takie oświadczenie warto pamiętać, że na każdym jego etapie zawsze najważniejszą kwestią jest podawanie jak największej liczby szczegółów. Ważne jest również opisanie konsekwencji danego zdarzenia, jego skutków tuż po i w dniu dzisiejszym. W przypadku tego rodzaju oświadczeń, im są one bardziej szczegółowe tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo szybkiego i pomyślnego rozwiązania sprawy związanej z pozyskaniem powypadkowego odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *